Informacja o planowanej zmianie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Parczewie oraz Taryfy prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów detalicznych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 15 grudnia 2019r. ulegają zmianie: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych  oraz Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów detalicznych. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian oraz pełną treść Taryfy i Regulaminu w wersjach obowiązujących od 15 grudnia 2019r. przedstawiamy poniżej. Jednocześnie informujemy,…

więcej...

Logowanie do IB

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 12 września 2019r. podczas logowania do bankowości elektronicznej wymagane będzie użycie obok loginu i hasła dodatkowej metody autoryzacji – jednorazowego kodu otrzymanego SMS-em. Zmiana ta związana jest z wejściem w życie unijnej dyrektywy PSD2,  która ma na celu podwyższenie poziomu zabezpieczeń stosowanych przy świadczeniu usług płatniczych. Jedną ze zmian…

więcej...